Володимир Лемперт, засновник та CEO компанії, та Станiслав Меняйло, COO

Vladimir Lempert, Założyciel i CEO firmy, i Stanislav Menyalo, COO

Naszą misją w relacjach z klientami jest dostarczanie produktów i usług o wysokiej jakości, zgodnie z ich standardami, w ustalonym terminie. Uprzejmość, punktualność, zrozumienie istoty potrzeby klienta, chęć rozwiązania problemu o dowolnym poziomie komplikacji - główne cechy naszej firmy i pracowników.

Naszą misją w stosunku do naszych partnerów jest utrzymywanie długoterminowych obopólnie korzystnych relacji celem stabilności naszego biznesu i działalności. Kompromis i długoterminowe wzajemne korzyści są ważniejsze niż krótkoterminowy, jednostronny sukces.

Naszą misją w stosunku do organów państwowych jest dążenie do pracy w granicach prawa, bycia jednostką przestrzegającą prawa.

Naszą misją w stosunku do osób pracujących w firmie jest zrozumienie, że ludzie są podstawą naszego sukcesu. Staramy się przyciągać najlepszych do naszych szeregów, edukować najlepszych z najlepszych, ponieważ dzięki temu stajemy się najlepszymi z najlepszych w biznesie. Szanujemy ludzką godność, osobowość, indywidualne dążenie do wzrostu, sukcesu, osiągnięcia przyzwoitych standardów życia i jesteśmy gotowi zapewnić warunki niezbędne do realizacji idei i potencjału naszych pracowników. Wierzymy w znaczenie atmosfery współpracy i komfortu psychicznego dla realizacji indywidualnych celów każdego z nich.